Salgs-, handels- og leveringsbetingelser

Betingelserne gælder for alle leverancer fra A2 Living.

 Sale, trade and delivery conditions in English.pdf >>

Bestilling af varer:

Bestilling af varer via hjemmeside/mail - det er nemt - nemt for jer og nemt for os :o)

Men der kan selvfølgelig også altid købes ved at ringe til os på tlf. +45 4129 4950.

Hos A2 Living lægger vi stor vægt på kvalitet, spændende og anderledes design og gensidig respekt sælger og køber imellem.

Ring gerne til os for råd og vejledning omkring vores produkter.

Nyhedsbrev:

Alle tilmeldte kunder modtager jævnligt et spændende og anderledes nyhedsbrev pr. e-mail med nyheder, gode tilbud, relevant information osv.

Nyhedsbrevet kan til enhver tid afmeldes.

Leveringsbetingelser:

 • Ab lager Skive, priser er ex. moms.
 • Alle køb opgøres uden fragt- og leveringsomkostninger.
 • Fragtomkostningerne kan variere grundet varernes individuelle størrelse og vægt.
 • Fragtomkostningerne påføres fakturaen.
 • Transportfirmaer i DK: Normalvis Danske Fragtmænd.
 • Leveringstid: Normalvis indenfor 1 uge. Varer tilstræbes afsendt fra A2 Livings lager primo hver uge.

Risikoen for varen er overgået til køber, når varerne (ab lager) er læsset på det valgte transportmiddel, eller når varerne (franko levering) under aflæsning har passeret vognen eller transportmidlets kant under aflæsning.

Betalingsbetingelser/priser:

Når intet andet udtrykkeligt er anført på vor ordrebekræftelse eller faktura, sker betaling i henhold til A2 Livings ApS´ til enhver tid gældende almindelige salgsbetingelser, hvor betaling er netto 14 dage fra fakturadato.

 • Betaling skal ske senest pr. den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdato.
 • Efter forfaldsdag/ved for sen indbetaling tillægges rykkergebyr på kr. 100,00, og der beregnes 1,5% i rente pr. påbegyndt måned.
 • Der gives ingen kontantrabat.
 • Alle betalinger til A2 Living sker som bankoverførsel til Salling Bank: Reg.nr. 7890. Kontonr. 0001518692.
 • Vi forbeholder os ret til ændringer i priserne, og ordrer effektueres til de på leveringstidspunktet gældende priser.
 • Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl i kataloger og prislister.
 • Udleverede prislister er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel.
 • Priserne kan løbende ændres i forbindelse med udefra kommende ændringer.
 • Ordrer under kr. 1.000,00 kr. pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 75,00.

Ejendomsforbehold:

Vi forbeholder os ejendomsretten til de leverede varer, indtil køberen har opfyldt alle vore fordringer.

Restordrer:

Med mindre andet er aftalt, leveres restordrer automatisk, såsnart varen igen er på A2 Living’s lager.

Risikoen for varerne:

Risikoen for varer købt af A2 Living overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Ansvarsbegrænsning:

A2 Living ApS er ansvarsfri for mangler eller forsinket opfyldelse af aftaler som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb på offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lock-out, eksport og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger udenfor A2 Living ApS’s kontrol, og som er egnet til at forsinke levering af det solgte.

Ved mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos A2 Living ApS, ydes erstatning efter dansk rets almindelige regler.

Indirekte tab: driftstab, tabt avance, dagbøder og lignende erstattes ikke.

Forbehold:

Der tages forbehold for udsolgte varer, lagerbeholdning, lovændringer, kursændringer, råvarestigninger, regeringsindgreb, trykfejl, og for os ukendte faktorer.

Varerne er semihåndlavede og derfor også individuelle, og køber kan ikke påberåbe sig mindre afvigelser mellem varer i samme varenr. i samme parti.

Eventuelle fotos, tegninger, illustrationer eller lignende er vejledende og den endelige vare kan variere i mindre grad, pga. f.eks. nyt design.

Mangler/reklamation:

Køber må straks ved modtagelse og inden ibrugtagning eller videresalg af materialer gennemgå varen med henblik på kontrol for eventuelle mangler.

Reklamationer over mangler (også mængdeafvigelser), der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, må fremsættes straks og senest 8 dage efter varens levering.

Mangelsindsigelser, der gøres gældende efter denne frist fortabes.

I tilfælde af, at kunden ønsker at reklamere over en varer skal der ske forudgående henvendelse pr. telefon eller pr. mail for en drøftelse af manglens omfang.

Hvis køber returnerer varer uden det sker efter aftale med sælger, betaler køber selv fragtomkostningerne herved.

Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale med vort kontor.

Varerne skal returneres i original emballage med angivelse af afsender til følgende adresse:

A2 Living ApS, Katkjærvej 8, 7800 Skive

Drejer det sig om en transportskade, beder vi om fremsendelse af fragt-brevet med transportørens påtegning som accept.

Returvarer:

Kun ubeskadigede og kurante varer i originalemballage tages retur og kun efter aftale.

Returneringsgebyr 15 % af varebeløbet.

Private kunder:

Vi sælger ikke direkte til private, men oplyser gerne hvor i dit område du kan finde en forhandler for vores varer.

Spørgsmål, ideer, ris eller ros:

Vi hører meget gerne fra dig/jer.

Rev. 2011.05.01